Tettere på – lenger fram / Hvem er vi og for hvem?

Hvem er vi og for hvem?

Formål og visjon

Vårt formål:

Sammen med våre kunder skaper vi varige verdier for et samfunn i endring

Selskapet skal utvikle og anvende kompetanse som hever kvaliteten på beslutninger og løsninger for kunder og samfunn.

Vi ser det som vårt ansvar å bidra til samspill og dialog mellom ulike aktører i samfunnsutviklingen, og aktivt delta i arbeidet med å komme frem til gode svar og løsninger på samfunnsutfordringer vi står overfor.

Vår visjon:

Vår visjon er å være den fremste arena for samfunnsutvikling

Asplan Viak er en kunnskapsorganisasjon med over 1100 medarbeidere som er til stede i hele Norge fordelt på 31 kontorsteder.

Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan. Eierskapsmodellen sikrer at Asplan Viak har mulighet til å opptre som en nøytral aktør med faglig ekspertise som basis for standpunkter og leveranser.

Eierskapsmodellen sikrer også langsiktig utvikling av selskapet idet overskuddet fra driften av Asplan Viak primært forvaltes av og investeres i selskapet.