Tettere på – lenger fram

Strategi 2021–2024

Tettere på – lenger fram

I strategiperioden skal vi skape verdi for oss selv og våre kunder i form av økonomi, miljø og sosial bærekraft. Vi gir forpliktende konkrete løfter til kundene våre og setter av
4 % av omsetningen til bærekraftig innovasjon og utvikling.

Hvem er vi og for hvem?

I strategien er det etablert et sett kundeløfter som sammen med selskapets visjon og misjon beskriver hvem vi er og hvordan vi skal jobbe langsiktig i markedet.

Formål og visjon

Visjonen vår forteller oss hvor vi skal, den er vår viktigste rettesnor for å oppnå det vi ønsker. Vårt formål forteller oss hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hva vi ønsker å oppnå.

Les mer

Kundeløfter

Kundeløfter er opplevelser kundene våre skal forvente å bli møtt med hver eneste gang de har med oss å gjøre.

Les mer

Hvilke mål har vi satt oss?

I denne strategiperioden forplikter Asplan Viak seg til rapportering på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av driften.

Trippel bunnlinje

Asplan Viak skal levere resultater på en trippel bunnlinje med tydelige og likeverdige mål for økonomiske resultater, samt miljømessige og samfunnsmessige effekter av selskapets aktivitet.

Les mer

Strategiske markedsmål

Vi har satt oss markedsmål basert på hvor det er viktig for oss å skape resultater, hvor vi har våre styrker og hva vi brenner for. Hver divisjon har et overordnet markedsmål som de har særskilt ansvar for å følge opp. Ingen divisjoner leverer på målene alene, men i samspill med resten av selskapet.

4 hovedmål fordelt på 4 divisjoner

Asplan Viak skal være den fremste rådgiveren innen strategisk analyse og bærekraftig samfunnsutvikling

Analyse, plan og landskap

Asplan Viak skal være samfunnets viktigste pådriver for varige og fremsynte løsninger for vann og samferdsel

Infrastruktur

Asplan Viak skal være den foretrukne arkitekt og rådgiver i byggeprosjekter med høye bærekraftsmål

Arkitektur og bygg

Asplan Viak skal være fremst i å nytte og levere stedfestet informasjon og tjenester til bærekraftig utvikling

Digitale tjenester